Trading Case - Ericsson mot Nokia

Delar du vår syn på Ericsson mot Nokia?
Graf
  • Ja
    72 %
  • Nej
    28 %
Röstningen avslutad (49 röster)

Ericsson är ett av de svenska bolagen med störst dollarkänslighet. Den 20-procentiga dollarförstärkningen vi sett under det senaste året innebär att Ericsson gått in i 2015 med en stark medvind och vi räknar med att aktien kommer att få fortsatt stöd av höjda prognoser.

Vi ser dessutom möjlighet att valutaeffekterna kan förändra branschdynamiken eftersom kinesiska Huawei tyngs av negativa valutaeffekter. Ericsson har nyligen annonserat kostnadsbesparingar som inte är motiverade av någon dramatisk nedgång på marknaderna, vilket är positivt för marginalerna. Därtill ser vi positivt på Ericssons stabilitet och förbättrade försäljningsmix, med en högre andel service och mjukvara. Vi höjer våra vinstprognoser med cirka 15 procent för 2015-16 och räknar med att aktien kommer att gynnas av höjda prognoser i marknaden.

Sett till värderingen handlas Ericsson i mitten på jämförelsegruppen, medan Nokia är högst värderad bland jämförelsebolagen. Den starka dollarkursen är också positiv för Nokia, men inte i samma grad som för Ericsson. En del av dollarförstärkningen motverkas dessutom av Nokias exponering mot Ryssland och Brasilien där valutorna försvagats kraftigt. Operationellt räknar vi även med att Nokia kommer att känna av minskade 4G-investeringar på de viktiga marknaderna i Japan och Korea, vilket innebär ytterligare en uppenbar risk på nedsidan. I sektorn väljer vi att gå lång Ericsson och kort Nokia.  

Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR ERINOK 5G H SE0006253977

Kommer spreaden mellan Ericsson och Nokia att öka?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.