Trading case - Husqvarna mot Electrolux

Tror du att Husqvarna kommer att utvecklas starkare än Electrolux?
Graf
  • Ja
    88 %
  • Nej
    12 %
Röstningen avslutad (100 röster)

Husqvarna och Electrolux har många likheter. Bolagen är huvudsakligen exponerade mot Europa och USA, och en stor del av försäljningen rör konsumentprodukter såsom trädgårdsutrustning och vitvaror. Aktiekurserna har under långa perioder följts åt, men spreadat isär ansenligt på slutet. Framöver bedömer vi att kurspotentialen i Husqvarna är större än i Electrolux och tror därför att Spreadcertifikatet SPR HUSELU 5J H kommer att utvecklas väl.

Omotiverad premievärdering av Electrolux
Electrolux har haft en stark kursutveckling och förväntningarna på bolaget är högt ställda. Detta innebär att risken för besvikelser är stor. Baserat på våra prognoser för 2015 och 2016 värderas Electrolux till EV/EBIT 26x respektive 15,6x. Detta ska sättas i relation till Husqvarna som handlas till EV/EBIT 14x (2015) respektive 11,6x (2016). Vi tror att värderingsgapet mellan aktierna kommer att minska genom en starkare utveckling för Husqvarna än Electrolux.
Båda bolagen rapporterar den 17 juli. 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

Placeringsalternativ

KortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR HUSELU 5J H SE0006793006

Kommer spreaden mellan Husqvarna och Electrolux att minska?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.