Uppföljning Trading Case - Kinnevik

Den 22 januari skrev vi ett Trading Case på Kinnevik. Det vi främst lyfte fram var att vi såg fortsatt potential i Kinneviks portfölj, framförallt de onoterade bolagen. Framgångarna för Zalando och Rocket kommer enligt vår mening att smitta av sig och ge en mer positiv lönsamhetspotential i den övriga e-handelsportföljen. Vi anser att det fortsatt finns flera anledningar att äga aktien. Bolaget har starka finanser (har nettokassa) och tillväxten i den totala portföljen är hög. Under kommande kvartal räknar vi med att aktien kommer få stöd av...

1) nya finansieringsrundor i de onoterade bolagen kan belysa intresset och potentialen 2) förvärv och samgåenden för synergieffekter och större värde, och 3) besked om "break-even" nås i några av de handelsplatser (liknande Blocket & Amazon) och e-handelsbolag som lanserades 2009-2010. När Trading Caset lanserades handlades Kinnevik-aktien strax ovanför 240 kronor, nu på fredag eftermiddag handlas aktien runt 280 kronor vilket är en uppgång med drygt 16 procent.  

Trading Case Kinnevik 22 januari

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.