Uppföljning Trading Case - Olja mot Guld

Den 12 februari skickade vi ut ett Trading Case där vi ansåg att priset på olja (Brent) skulle rekylera uppåt, och samtidigt att priset på guld kunde ta ny fart nedåt. Sedan vi skrev caset har oljepriset fortsatt sin rekyl, av flera olika anledningar, och priset har återhämtat sig till nivåer som ger incitament för nya investeringar i USA:s skifferfält. Amerikanska producenter fortsätter därmed att öka sin produktion även på nuvarande prisnivåer, och även OPEC producerar nu m er olja än vad man gjorde vid sitt möte i november. Av det skälet anser vi att nästa prisrörelse är nedåt och oljan måste stanna på en låg nivå under en längre tid för att balansera rådande marknadsöverskott. Det finns fortfarande ett par möjliga faktorer som kommer agera motstånd till guldet, den viktigaste borde vara ett minskat behov av guldet som ”säker hamn” i tider av finansiell oro. Med tanke på Spreadcertifikatets positiva utveckling om cirka 6 procent kan det vara ett bra tillfälle att ta hem vinsten, och om man delar vår syn på guldet istället gå in i SHRT GULD H.

"Gapet" har krympt

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.