Uppföljning Trading Case – Husqvarna mot Electrolux

Trots turbulensen på Stockholmsbörsen har Spreadcertifikatet på Husqvarna/Electrolux utvecklats väl. Sedan det senaste affärsförslaget den 6 november har certifikatet ökat i värde med nära 10 procent. Under samma period har Stockholmsbörsen och Husqvarna backat med omkring 7 procent. Förklaringen i den starka utvecklingen för Spreadcertifikatet ligger i att Electrolux sjunkit med nära 17 procent.

Hur ska man göra framöver?

Kortsiktiga rörelser är svåra att förutse och det är inte ovanligt att en aktie studsar upp efter en brant nedgång. Vill man realisera sin vinst i ”SPR HUSELU 6I H” ska man naturligtvis göra det. Handelsbankens långsiktiga syn på Husqvarna och Electrolux är dock intakt. Givet värderingsskillnaden mellan aktierna och att besvikelsen över Electrolux misslyckade försök att köpa General Electrics verksamhet inom vitvaror kan dröja kvar, räknar vi med att Husqvarna kommer att utvecklas bättre än Electrolux även fortsättningsvis.

PlaceringsalternativKortnamnIsin
Spreadcertifikat SPR HUSELU 6I H SE0007221486

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.