Trading Case - Boliden mot Lundin Mining

Lång: Boliden Kort: Lundin Mining

Handelsbankens syn:


Gruvbolagen Boliden och Lundin Mining har många likheter, men enligt Handelsbankens analytiker är skillnaden i kurspotential stor. Vi bedömer att förutsättningarna är goda för att Boliden kommer att utvecklas bättre än Lundin Mining. Får vi rätt i detta kommer spreadcertifikatet SPR BOLLUM 7K H att öka i värde (oavsett hur börsen som helhet utvecklas).

Bolidens verksamhet inom både gruvor och smältverk utgörs av högkvalitativa tillgångar. Tack vare ett mycket starkt kassaflöde, minskar skulden i rask takt. En konsekvens av detta är att vi tror att Boliden kommer att kunna dela ut en betydande överlikviditet till aktieägarna. Kombinationen av tillväxt och hög utdelning gör Boliden till ett närmast unikt bolag i den internationella gruvindustrin, vilket borde gynna aktien. Baserat på våra vinstprognoser för 2017 handlas aktien till P/E 9x. 

Även Lundin Mining har exponering mot koppar, zink och nickel, vilket gör aktien beroende av prisutvecklingen på dessa metaller. Baserat på våra metallprisantaganden, ser vi – till skillnad från i Boliden – en begränsad uppsida i värderingen av Lundin Mining och menar att aktien redan är fullvärderad. Baserat på våra vinstprognoser för 2017 handlas aktien till P/E 14x, trots att ett par av Lundin Minings gruvor har en relativt kort återstående livslängd. Lundin Mining avtalade nyligen om att sälja sitt innehav i Tenke (Kongo), vilket innebär att den viktigaste kursdrivaren nu redan ligger i aktiekursen.

I spåren av stigande metallpriser och en starkare dollar har såväl Lundin Mining (+107 procent) som Boliden (+76 procent) utvecklats mycket väl sedan årsskiftet, men de senaste veckorna har Lundin Mining gått betydligt starkare. Om ”kursgapet” minskar kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR BOLLUM 7K H att öka i värde.

Ansvarig: Kristin Gulliksson, Tredjepartsdistribution

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR BOLLUM 7K H 

SE0008618888

 

Tabell för tidigare investeringsrekommendationer.

Spread Boliden mot Lundin Mining

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.