Trading Case - MTG

Om MTG överraskar positivt i Q3-rapporten den 20 oktober bedömer vi att kurspotentialen i aktien är stor. Kvartalet är litet och de rapporterade siffrorna lär i sig inte orsaka några häftiga rörelser, men vi tror att upprepad guidning – om en förväntat positiv vinstutveckling i Q4 – skulle glädja marknaden som länge oroats av utvecklingen för kärnverksamheten (främst fri- och betal-TV).

MTG har ledande positioner på den globala marknaden för eSport (bland annat ESL och Dreamhack), vilket är en bransch i kraftig tillväxt. Trots att det finns långt över 100 miljoner eSport-entusiaster är det fortfarande lite pengar som omsätts. Vi tror att detta kommer att förändras under kommande år, till glädje för aktieägarna i MTG.

Vi prognostiserar en vinsttillväxt på 7 procent under innevarande år och 17 procent under 2017. Baserat på våra prognoser för 2017 handlas aktien till P/E 14x och ger därtill en förväntad direktavkastning på 5 procent. Vi bedömer att den långsiktiga kurspotentialen är stor, men upprepad guidning för Q4 borde även kunna ge en hygglig kurspotential i närtid. Handelsbanken har en Köp-rekommendation på MTG.

Ansvarig: Kristin Gulliksson, Tredjepartsdistribution

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL MTG X3 H

SE0004931681

Warrant MTG7A 265SHB SE0007611900

 

Tabell för tidigare investeringsrekommendationer.

Kursutvecklig för MTG (röd) och Stockholmsbörsen (blå)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.