Trading Case -El

Lång: El
Handelsbankens syn:


Elmarknaden har stått för en formidabel vändning i år och Handelsbankens certifikat ”LONG EL H” har stigit med 121 procent under året. Dessförinnan trendade elpriset nedåt i flera år, tillsammans med att övriga energiråvaror tappat i pris.

Under året har oljan först hittat en botten och sedan fått medvind från att OPEC bytt strategi och åter ska försöka styra oljepriset. Priset på kol, som är den viktigaste råvaran för elpriset, har stigit med nästan 100 procent efter att Kina svängt från att vara en importör till att bli exportör av kol. Planen att minska den egna överproduktion har slagit över och skapat en brist på kol som ser akut ut inför vintern då konsumtionen stiger och produktionen faller säsongsmässigt.

I Norden ser förutsättningarna för stigande elpriser fortfarande bra ut, trots den stora uppgången. Det var länge sedan Sverige hade en ovanligt kall vinter. Senaste vargavintern var 2010/2011 och de brukar statistiskt sett inträffa vart tredje år. Vattenmagasinen är inte välfyllda och främst så har marknaden under åren med låga priser handlat bort mycket av den premie vinterterminerna normalt har som säkerhet för en kall vinter.

Vi tror på högre elpriser och om vi får rätt i vår tro kommer våra certifikat kopplade mot el att öka i värde.

Ansvarig: Martin Jansson, Råvarustrateg 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

Placeringsalternativ Kortnamn ISIN
Certifikat  LONG EL H SE0004644342
Certifikat (hävstång) BULL EL X2 H SE0003172857
Certifikat (hävstång) BULL EL X4 H SE0008103402

 

Tabell för tidigare investeringsrekommendationer.

Graf

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.