Trading Case - MTG

Handelsbankens syn:

Inför MTG:s rapport för det tredje kvartalet i oktober 2016 släppte vi ett Trading Case som baserades på vår tro att MTG skulle överraska positivt och att aktiekursen skulle gå bra i samband med det. Det visade sig vara rätt. Om MTG överraskar positivt i rapporten för det fjärde kvartalet (den 2 februari) bedömer vi att kurspotentialen i aktien är stor även denna gång.

Vi är optimistiska inför rapporten för det fjärde kvartalet, då de svenska och norska TV-marknaderna avslutade året starkt. Betal-TV-innehållet (inklusive sporträttigheter och Viaplay) är bättre än någonsin och gynnas av att genomförda prishöjningar slår igenom gradvis. Vidare räknar vi med positiva uttalanden om utsikterna för 2017 till följd av högre priser och lägre kostnader än under 2016 (då höga kostnader på grund av nya sporträttigheter och OS sammanföll). Utöver en stark ställning inom betal- och fri-TV har MTG ledande positioner på den globala marknaden för eSport (bland annat ESL och Dreamhack), vilket är en bransch i kraftig tillväxt.

MTG-aktien har utvecklats bättre än börsen (OMXS30) under de senaste månaderna, men har haft en svag utveckling i ett längre perspektiv. Givet en låg värdering bör kurspotentialen vara betydande om förtroendet för MTG ökar i marknaden.

Tabell för investeringsrekommendationer.

Placeringsalternativ Kortnamn ISIN
Bull & Bear BULL MTG X3 H SE0004931681
Warranter MTG7F 300SHB SE0008621106

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.