Trading Case -Olja

Lång: Olja
Handelsbankens syn:

Oljepriset har åkt jojo under hösten i takt med att förväntningarna på OPEC:s möjligheter att komma överrens och sänka produktionen har pendlat fram och tillbaka.

Just nu är förväntansbilden jämt fördelad mellan tre möjliga scenarion:
• Inget avtal -30 %
• Gemensamt produktionsmål för gruppens 14 medlemmar -35 %
• Produktionskvot för varje enskilt medlemsland -35 %

På pappret ser förutsättningarna för ett avtal om att sänka produktionen svaga ut sedan flera medlemmar sagt att de inte kan delta i ett avtal. Sammanlagt står mer än 1/3 av gruppens produktion utanför avtalet. Det har fått oljepriset att falla tillbaka från som mest omkring USD 53 till idag USD 47.

Vi argumenterar för att oljepriset kommer att stiga efter mötet på onsdag. Inte för att förutsättningarna är lovande, de är snarare svaga, speciellt på 6 månaders sikt. Istället tror vi på ett avtal av det enkla skälet att Saudiarabien verkligen har gått in för att sy ihop en deal. Kungadömet är OPEC:s faktiska ledare och har allt sedan det informella mötet i Algers i slutet av september pratat för att OPEC ska sänka produktionen för att stabilisera marknaden under 2017.

Vi tror inte att Saudierna vill resa hem från Wien med förlorat anseende. Vi tror därför på ett avtal som inledningsvis höjer oljepriset, upp till USD 52 om OPEC återinför ett gemensamt produktionsmål och upp mot USD 55 om OPEC lyckas hamra ut en produktionskvot för varje enskilt medlemsland. Det sista scenariot ser vi dock som mindre sannolikt. 

OPECs möte inleds onsdagen den 30 november kl 10.00 och vi förväntar oss ett officiellt utlåtande efter mötet. Preliminärt är presskonferensen annonserad kl 15.00, men det kan bli både tidigare och senare beroende på förhandlingarna.

Ansvarig: Martin Jansson, Råvarustrateg 

Vad tror du?

Tabell för tidigare investeringsrekommendationer.

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

Placeringsalternativ Kortnamn ISIN
Bull & Bear BULL OLJA X2 H SE0002835645
Bull & Bear BULL OLJA X3 H SE0010739649
Bull & Bear BULL OLJA X4 H SE0008008866
Long & Short LONG OLJA H SE0002903344

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.