Trading Case - Nokia mot Ericsson

Lång: Nokia, Kort: Ericsson

Det har kommit en del dåliga nyheter från Telekomsektorn på slutet. I går meddelade en av Kinas största telekomoperatörer – China Unicom – att det drar ned kapitalinvesteringarna kraftigt under 2016, hela 44%, och mest inom 2G/3G. Vi tror att detta kommer att drabba Ericsson i större utsträckning än Nokia givet bolagens exponering mot den kinesiska marknaden.

Fortsatt fallhöjd i Ericsson
Det ser ut som att Nokias försiktiga guidning för Kina (från Q2-rapporten) börjar materialiseras, vilket till stor del redan borde vara inprisat i aktiekursen, som haft en svag utveckling i sen tid. På MWC (Mobile World Congress) i Barcelona i slutet av februari kommenterade Ericsson att den kinesiska marknaden var tämligen stabil, vilket bör innebära en större risk på nedsidan i Ericsson.

Samgåendet med Alcatel-Lucent gynnar Nokia
Handelsbanken har en Köp-rekommendation på Nokia och en Minska-rekommendation på Ericsson.

  • Vår positiva syn på Nokia grundar sig på; 1) stor potential i patentportföljen, 2) stora synergieffekter från samgåendet med Alcatel-Lucent, och 3) en förbättrad tillväxtprofil i ”nya Nokia” (inkl. Alcatel-Lucent).
  • Vår negativa syn på Ericsson grundar sig på; 1) 4G-utrullningen är hårt konkurrensutsatt, 2) radiosegmentet kommer troligen sjunka mer än bolaget är inställt på, och 3) bruttomarginalen och mjukvaruförsäljningen, i förhållande till den totala omsättningen, utvecklas i fel riktning.

 

Så länge aktiekursen i Nokia utvecklas bättre än Ericsson (även om båda sjunker) kommer värdet på spreadcertifikatet ” SPR NOKERI 6I H” att öka.

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

 

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR NOKERI 6I H SE0007221536

Kommer Nokia att utvecklas bättre än Ericsson?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.