Trading Case - Spreadcertifikat Tele2 mot TeliaSonera

Lång: Tele2, Kort: TeliaSonera

Tele2 och TeliaSonera har många likheter, däribland verksamhetens art, med en stor nordisk exponering, och stabila intäkter. Vi bedömer dock att potentialen är större i Tele2, samtidigt som risken också är lägre. Om Tele2 utvecklas bättre än TeliaSonera kommer Spreadcertifikatet ”SPR TELTLS 6I H” att öka i värde, oavsett hur börsen utvecklas i övrigt.

Aktierna har ”spreadat” isär
Under långa perioder har aktierna i Tele2 och TeliaSonera följt varandra åt. De senaste tre månaderna har dock aktierna spreadat isär. TeliaSonera har utvecklats betydligt bättre än Tele2. TeliaSonera har stigit nära 2 procent medan Tele2 tappat cirka 15 procent.

TeliaSonera sänker utdelning – Tele2 höjer den
Båda aktierna ger en direktavkastning runt 7 procent, vilket är en attraktiv egenskap i nuvarande lågräntemarknad. För övrigt finns få lockande egenskaper i TeliaSonera. Vi tror att bolaget kommer att få svårt att uppvisa tillväxt och därtill är osäkerheten stor vad gäller utträdet ur ”Eurasien” och eventuella bötesbelopp. TeliaSonera delar i år ut 3 kronor per aktie, men har sänkt utdelningspolicyn och förväntas dela ut 2 kronor per aktie för 2016 och 2017. Samtidigt förväntas Tele2 höja utdelningen under kommande år. På nuvarande kursnivå anser vi att TeliaSonera är fullvärderad, men att det finns kurspotential i Tele2. Vår rekommendation för TeliaSonera är Minska, medan vi har en Öka-rekommendation på Tele2.

Så länge aktiekursen i Tele2 utvecklas bättre än TeliaSonera (även om båda sjunker) kommer värdet på spreadcertifikatet ”SPR TELTLS 6I H” att öka. Aktiernas kursrörelser kan bli stora i samband med kommande osäkra kvartalsrapporter. TeliaSonera rapporterar för Q1 den 20 april och Tele2 den 21 april. 

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

 

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR TELTLS 6IH SE0007221577

Kommer Tele2 (blå) att utvecklas bättre än TeliaSonera (röd)?

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.