Trading Case - Volvo mot SKF

Lång: Volvo Kort: SKF

Handelsbankens syn:


Vi bedömer att kurspotentialen är stor i Volvo, medan vi menar att SKF är fullvärderad. Om Volvo utvecklas bättre än SKF kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR VOLSKF 7I H att utvecklas väl, oavsett i vilken riktning börsen som helhet går.

Med en uppgång nära 30 procent är Volvo en av de stora vinnarna på Stockholmsbörsen i år. Volvo är en av våra favoritaktier i Verkstadssektorn och vi bedömer att den fortsatta kurspotentialen är stor. Aktien värderas till en rabatt om 29 procent jämfört med sektorn (på värderingsmultipeln EV/EBIT), vilket innebär att omvärderingen kan fortsätta. Volvos interna åtgärder har fått effekt och vi tror att marginalen kommer fortsätta uppåt trots en något lägre omsättning 2016 och 2017 jämfört med 2015. 

SKF är ett välskött bolag som verkar i en tuff bransch. Relativt Stockholmsbörsen har SKF (+10 procent) också haft en bra utveckling i år, men vi anser att aktien är fullvärderad och att risken är på nedsidan. Utöver en relativt svag efterfrågan ser vi risk för prispress och ökade insatskostnader. SKF värderas till 10,7x EV/EBIT, att jämföra med 8,4x för Volvo (2017pr). 

Vi anser att mycket talar för att Volvo kan utvecklas starkare än SKF framöver. Får vi rätt i detta kommer spreadcertifikatet Lång Volvo – Kort SKF att öka i värde.

Ansvarig: Kristin Gulliksson, Tredjepartsdistribution

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR VOLSKF 7I H

SE0008101794

 

Tabell för tidigare investeringsrekommendationer.

Kursutvecklig för Volvo (blå) och SKF (röd)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.