Trading Case - Autoliv mot Trelleborg

Lång: Autoliv Kort: Trelleborg

Handelsbankens syn:


Vi bedömer att kurspotentialen är stor i Autoliv, medan vi ser begränsad potential i Trelleborg. Om Autoliv utvecklas bättre än Trelleborg kommer Spreadcertifikatet SPR ALITRE 6L H att öka i värde, oavsett i vilken riktning Stockholmsbörsen går.

Autoliv är världsledande inom bilsäkerhet och väntas gå en ljus framtid tillmötes i och med att bilar får allt mer säkerhetsutrustning. Handelsbankens prognoser innebär en tvåsiffrig försäljnings- och vinsttillväxt under 2017-18. Aktien handlas till 9x EV/EBIT (2017pr) vilket är en attraktiv värdering, både absolut och i förhållande till Stockholmsbörsen och Trelleborg. Autoliv har starka finanser vilket innebär potential till förvärv och återköp av egna aktier.

Trelleborg har liksom Autoliv haft en imponerande kursutveckling under många år. Mot bakgrund av en svagare efterfrågan på slutmarknaderna och en premievärdering jämfört med sektorn, bedömer vi att uppsidan i aktien vara begränsad. Trelleborg handlas till 13x EV/EBIT (2017pr), vilket innebär att värderingen på denna multipel är över 40 procent högre än för Autoliv.

Vi anser att mycket talar för att Autoliv kan utvecklas starkare än Trelleborg framöver. Får vi rätt i detta kommer spreadcertifikatet Long Autoliv – Kort Trelleborg att öka i värde.

Aktierna har haft en liknande utveckling under de senaste fem åren (se graf 2), men i sen tid har Trelleborg dragit ifrån markant. Om ”kursgapet” minskar kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR ALITRE 6L H att öka i värde.

Ansvarig: Kristin Gulliksson, Tredjepartsdistribution

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR ALITRE 6L H

SE0007609300

 

Tabell för tidigare investeringsrekommendationer.

Kursutvecklig för Autoliv (blå) och Trelleborg (röd)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.