Trading Case - Axfood mot ICA

Lång: Axfood Kort: ICA Gruppen

Handelsbankens syn:


Vi tror att potentialen i Axfood är fortsatt god, men anser att ICA Gruppen är fullvärderad. Om Axfood utvecklas bättre än ICA Gruppen kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR AXFICA 8B H att öka, oavsett i vilken riktning börsen som helhet går.

Axfood fortsatte att ta marknadsandelar under 2016 och bolaget siktar på ytterligare tillväxt under 2017. Vi ser den senaste rapportmissen jämfört med konsensusprognosen som en engångshändelse (delvis på grund av kalendereffekter) snarare än ett tecken på marginalpress, och tror att Axfood kommer att överträffa sin guidning för 2017. Axfood äger i huvudsak sina egna butiker, vilket underlättar en bredare lansering av online-affären. Grossistverksamheten (Dagab) är dessutom redan en huvudleverantör till de renodlade online-aktörerna på marknaden. I kombination med att även Mat.se ingår i koncernen, menar vi att Axfood är välpositionerat att dra fördel av tillväxten online.

Vi har svårt att hitta positiva kursdrivare under 2017 för ICA Gruppens huvudverksamheter och menar att utrymmet är litet för en omvärdering av aktien. Vidare menar vi att de högre investeringarna 2017 innebär en förhöjd risk, speciellt då värderingsmultiplarna redan ligger på historiskt treårsgenomsnitt. ICA Gruppen förväntas inte uppvisa någon vinsttillväxt 2017, vilket vi bedömer att Axfood kommer att göra. Därtill är direktavkastningen i Axfood högre än i ICA.

Tabell för investeringsrekommendationer.

Placeringsalternativ Kortnamn ISIN
Spreadcertifikat SPR AXFICA 8B H SE0009347263

Spread Axfood mot ICA

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.