Trading Case - H&M mot OMXS30™

Lång: H&M Kort: OMXS30™

Handelsbankens syn:

Vi har en positiv syn på H&M och tror att aktien har förutsättningar att gå bättre än Stockholmsbörsen, i synnerhet om vi får se om det cykliska börsrallyt vi har sett de senaste månaderna kommer att mattas av. Om H&M utvecklas bättre än OMXS30 kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR HMOMX 7I H att utvecklas väl.

Vi tycker H&M haft motvind under en lång tid. De främsta skälen till detta är en svag försäljningsutveckling i jämförbara butiker samt en starkare dollar som har pressat marginalerna då inköpen i huvudsak görs i dollar. En svag försäljning har bidragit till högre lager och mer reor. Givet att aktien har tappat 35 procent under de senaste två åren och värderingen sjunkit kraftigt, menar vi att den svaga verksamhetstrenden nu återspeglas i aktiekursen. Därtill är H&M utan nettoskuld och växer på tillväxtmarknader och i online-segmentet. För att aktien ska ta riktig fart behöver dock bolaget uppvisa en förbättrad försäljning i jämförbara butiker.

Värderingen av H&M har sjunkit betydligt under de senaste två åren och det är inte ofta som H&M-aktien kan köpas till ett P/E-tal i nivå med börsen som helhet. Aktien handlas för närvarande med endast 4 procents premievärdering jämfört med OMXS30 P/E 17,0x jämfört med P/E 16,3x på framåtblickande P/E-tal), vilket kan jämföras med genomsnittet för de senaste fem åren om 67 procents premie.

Vi har en positiv syn på H&M och tror att aktien har förutsättningar att gå bättre än Stockholmsbörsen, i synnerhet om det cykliska börsrallyt vi har sett en längre tid kommer att mattas av.

Tabell för investeringsrekommendationer.

Ansvarig: Kristin Gulliksson, Tredjepartsdistribution

Vad tror du?

Placeringsalternativ Kortnamn ISIN
Spreadcertifikat SPR HMOMX 7I H SE0008101851

Kursutvecklig för H&M (röd) och OMXS30™ (blå)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.