Trading Case - H&M mot OMXS30™

Lång: H&M Kort: OMXS30™

Vi har en positiv syn på H&M och tror att aktien har förutsättningar att gå bättre än Stockholmsbörsen. Om H&M utvecklas bättre än OMXS30 kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR HMOMX 6L H att utvecklas väl, oavsett i vilken riktning börsen som helhet går.

H&M har haft motvind under ett tag till följd av att en starkare dollar har pressat marginalerna då inköpen i huvudsak görs i dollar. Därtill har en varm vinter och kall vår haft en ogynnsam påverkan på försäljningen och inneburit mer reor. Sammantaget har detta medfört att vinstprognoserna för bolaget har sänkts. Detta har bidragit till att aktien för närvarande är oälskad och tekniskt sett översåld (RSI 33), vilket kan innebära potential för en uppstuds i det kortare perspektivet. Via bättre inköpspriser, ett normaliserat väder och enklare jämförelsetal tror vi att H&M:s vinsttillväxt kommer att förbättras under det andra halvåret. Därtill är H&M utan nettoskuld (tvärtom finns cirka 12 miljarder kronor i kassan) och växer på tillväxtmarknader och i online-segmentet.

Värderingen av H&M har sjunkit betydligt under det senaste året och det är inte ofta som H&M-aktien kan köpas till ett P/E-tal under 20x. Aktien handlas för närvarande med en ovanligt låg premievärdering jämfört med OMXS30 (30 procents premie på framåtblickande P/E-tal, vilket kan jämföras med genomsnittet för de senaste fem åren om nära 60 procents premie). Vi tror att utsikterna för H&M kommer att ljusna och att aktien har goda förutsättningar att utvecklas bättre än Stockholmsbörsen generellt. 

Ansvarig: Benny Johansson, Chef Tredjepartsdistribution

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR HMOMX 6L H SE0007609367

Kursutvecklig för H&M (blå) och OMXS30™ (röd)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.