Uppdatering Trading Case - HM

Sentimentet vänder
Efter månader av svag utveckling har H&M piggnat till. Aktien har utvecklats betydligt bättre än börsen som helhet sedan kvartalsrapporten i förra veckan. Rapporten i sig bjöd på en blandad kompott, men de lågt ställda förväntningarna i marknaden överträffades med råge.

Stefan Persson storköper
Vi tror att H&M har goda förutsättningar att uppvisa en positiv utveckling framöver och noterar att den störste aktieägaren Stefan Persson (som inte bara är styrelseordförande, utan även son till bolagets grundare och far till nuvarande vd:n), köpte aktier för cirka 1 miljard kronor i början av denna vecka. Stefan Persson har köpt stora poster vid några tillfällen de senaste 10 åren, bland annat under börsoron vid finanskriserna 2008 och 2011, vilket var vältajmade affärer.

Lockande värdering
Värderingen har sjunkit betydligt under det senaste året och aktien handlas med en stor rabatt jämfört med närmaste konkurrenten Inditex, samt till en ovanligt låg premievärdering jämfört med den svenska och europeiska aktiemarknaden. Andra attraktiva egenskaper är att H&M är utan nettoskuld (cirka 12 miljarder kronor i kassan) och växer på tillväxtmarknader och i online-segmentet.

Position för upp- eller nedgång
För den som vill ta exponering mot H&M på annat sätt än genom aktien finns BULL-certifikat (t.ex. ”BULL HM X2 H”) och Spreadcertifikat (”SPR HMOMX 6L H”). Den som tror att H&M kommer att utvecklas svagt, och vill ta position för detta, kan titta på ”BEAR HM X2 H” (2x hävstång) eller Short-certifikatet ”SHRT HM H” (ingen hävstång).

Läs det ursprungsliga HM-caset från 2016-01-16 här.

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Det finns tre exponeringar mot HM, två certifikat med hävstång och en warrant. För den som är osäker på hur marknaden kommer röra sig finns ett Spreadcertifikat där avkastning styrs av den dagliga relativa skillnaden mellan HM och OMXS30™. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat (hävstång) BULL HM X2 H SE0002835678
Certifikat (hävstång) BULL HM X3 H SE0004931657
Spreadcertifikat SPR HMOMX 6L H

SE0007609367

Kursutveckling HM

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.