Trading Case - JM mot NCC

Lång: JM Kort: NCC

Aktiekurserna för byggbolagen JM och NCC har under långa perioder följts åt, men sedan årsskiftet har NCC gått betydligt starkare än JM. Framöver bedömer vi att kurspotentialen är större i JM än i NCC och tror därför att Spreadcertifikatet ”SPR JMNCC 6L H” kommer att utvecklas väl.

Fördel JM: exponering, värdering, utdelning

JM-aktien brukar röra sig kraftig i samband med kvartalsrapporter och reaktionen efter Q4-rapporten i början på februari var inget undantag. Aktien sjönk brant i spåren av en blandad rapport, där både omsättning och rörelseresultat var lägre än förväntat. Vi menar att utvecklingen mellan enskilda kvartal är volatil och bedömer att potentialen är fortsatt god då bostadsmarknaden är stark. Jämfört med för ett år sedan har antalet bostäder i pågående produktion ökat med 13 procent och dessutom har rörelsemarginalen i den viktiga Stockholmsregionen vänt uppåt. Låga räntor, en starkare ekonomi och en efterfrågan som överstiger utbudet bådar gott för utvecklingen framgent.

Utöver en gynnsam exponering (nära 70 procent av rörelseresultatet genereras i den expansiva stockholmsregionen) är JM attraktivt värderat då aktien handlas till P/E 11x (2016pr), vilket kan jämföras med NCC:s värdering på P/E 17,7x. Därtill är direktavkastningen över 3 procent och bolaget kommer att fortsätta med aktieåterköp.

Även för NCC är marknadsutsikterna förhållandevis ljusa med en stark nordisk byggmarknad och en Q4-rapport som överträffade förväntningarna. Värderingen är dock hög då aktien handlas med en premie om 60 procent i förhållande till JM. Något som även talar för att NCC kan utvecklas svagare än JM framöver är att bolaget guidat för lägre utdelningsandel och att Q1 är ett säsongsmässigt litet kvartal (lågsäsong för NCC Roads). Vi anser att avknoppningen av NCC Housing redan reflekteras i aktiekursen och att de höga förväntningarna ökar risken för besvikelser.

Så länge aktiekursen i JM utvecklas bättre än NCC (även om båda sjunker i värde) kommer värdet på spreadcertifikatet ” SPR JMNCC 6L H” att öka. Vad tror du?

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR JMNCC 6L H SE0007609342

Kursutvecklig för JM (blå) och NCC (röd)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.