Trading Case - Olja mot Lundin Petroleum

Lång: Olja Kort: Lundin Petroleum

Ett av våra mest framgångsrika Trading Case historiskt var kopplat till spreadcertifikatet Lundin Petroleum mot Olja för drygt ett år sedan (då oljepriset rasade och Lundin Petroleum-aktien var förhållandevis stabil). Nu tror vi att det finns förutsättningar för det omvända, det vill säga att oljepriset kan utvecklas bättre än Lundin Petroleum.

Oljepriset – stabilisering på gång?
Oljepriset har fallit dramatiskt de senaste 1,5 åren, och bara det senaste året är nedgången hela 40 procent. Nedgången beror i första hand på ett stort utbud. Produktionen i USA har ökat trots låga oljepriser och ett lägre antal borriggar, OPEC vägrar att minska utbudet och Iran kommer tillbaka till världsmarknaden tidigare än väntat. Vi tror att vi har sett den värsta nedgången i oljepriset och att vi successivt kommer att få uppleva en stabilisering i oljepriset, bland annat tack vare förväntningar om minskad oljeproduktion då stora delar av skifferoljeindustrin är olönsam. Importökningar i Kina och andra tillväxtmarknader kan på längre sikt bidra till att marknaden kommer i balans och att oljepriset kan stabiliseras.

Lundin Petroleum – värderingen implicerar ett mycket högre oljepris än dagens

Till följd av det låga oljepriset har Lundin Petroleums kassaflöde blivit negativt, samtidigt som vinstutsikterna blivit betydligt dystrare. Bolaget har en högkvalitativ tillgångsportfölj (inklusive fälten Edvard Grieg och Johan Sverdrup), men placerarnas förväntningar på bolagets verksamhet är också mycket höga. Enligt våra beräkningar implicerar värderingen av Lundin Petroleum-aktien ett oljepris som är mer än dubbelt så högt som det nuvarande. Vi bedömer därför nedsidesrisken (i synnerhet i relation till oljeprisutvecklingen) som stor i Lundin Petroleum-aktien.

Om vi får rätt i vår syn kommer värdet på spreadcertifikatet ”SPR OLJLUP 6I H” att utvecklas väl. Så länge oljepriset utvecklas bättre än priset på Lundin Petroleum-aktien (även om båda priser sjunker i värde) kommer värdet på spreadcertifikatet att öka. Vad tror du?

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR OLJLUP 6I H SE0007225222

Kursutvecklig för Olja (blå) och Lundin Petroleum (röd)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.