Trading Case - Peab mot NCC

Tror du att Peab kommer utvecklas bättre än NCC?
  • 60% Ja
  • 28% Nej
  • 12% Vet inte
Röstningen avslutad (122 röster)

Lång: Peab Kort: NCC

Svensk ekonomi ångar på och byggsektorn är het. Vi bedömer att kurspotentialen är stor i Peab, medan vi menar att NCC är fullvärderad. Om Peab utvecklas bättre än NCC kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR PEANCC 6L H att utvecklas väl, oavsett i vilken riktning börsen som helhet går.

Byggbolagen Peab och NCC har många likheter och aktierna korrelerar väl under perioder. Den senaste tiden har aktierna spreadat isär då NCC utvecklats bättre i maj (se graf nedan). Framöver tror vi att Peab kommer att utvecklas bättre av följande anledningar:

  • Peab värderas till P/E 11,2x, medan NCC värderas till P/E 16,1x (prognoser för 2017). Detta innebär att NCC inte bara värderas med en stor premie mot Peab, utan även mot Stockholmsbörsen (P/E cirka 15x) som helhet. 
  • Peab har stor exponering (~85%) mot den svenska marknaden, vilket vi anser är gynnsamt i nuvarande ekonomi, där Sverige är den klarast lysande stjärnan i Norden. NCC har en bredare Nordisk exponering, t.ex. mot Norge och Finland, vars ekonomier har påverkats av en ekonomisk inbromsning.
  • Peab har en brokig historik med många stora projektmissar. Detta har skadat förtroendet bland investerare. Bolagets ökade fokus på små- och mellanstora projekt minskar riskerna och väntas bidra till högre marginaler och resultat framöver. Detta bör även resultera i en omvärdering av Peab i marknaden. 

Ansvarig: Benny Johansson, Chef Tredjepartsdistribution

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR PEANCC 6L H SE0007609268

Kursutvecklig för Peab (blå) och NCC (röd)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.