Trading Case - Stora Enso mot Holmen

Lång: Stora Enso Kort: Holmen

Handelsbankens syn:


Vi bedömer att kurspotentialen är stor i Stora Enso, medan vi menar att Holmen är fullvärderad. Om Stora Enso utvecklas bättre än Holmen kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR STEHOL 7I H att utvecklas väl, oavsett i vilken riktning börsen som helhet går.

Holmen har haft en stark kursutveckling i år och enligt vår syn är aktien fullvärderad. Den 18 augusti sänkte vi rekommendationen till Minska. Baserat på våra prognoser för nästa år handlas aktien till EV/EBITDA 8,5x och ger en direktavkastning på 3,6 procent.

Som en jämförelse handlas Stora Enso till EV/EBITDA 5,6x, vilket innebär att Holmen är 50 procent dyrare på denna värderingsmultipel. Dessutom ger Stora Enso en högre förväntad direktavkastning, cirka 4,6 procent. Vi anser att förväntningarna på Stora Enso är lågt ställda och tror att bolaget kan överraska positivt framledes. Bolagets investeringar i massa- och förpackningsverksamheterna, samt omstruktureringar av papperstillgångarna, bör ge bättre tillväxtmöjligheter och avsevärt högre vinster framöver.

Aktierna har haft en liknande utveckling under de senaste fem åren (se graf nedan), men det senaste året har Holmen dragit ifrån markant. Om ”kursgapet” minskar kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR STEHOL 7I H att öka.

Ansvarig: Kristin Gulliksson, Tredjepartsdistribution

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR STEHOL 7I H SE0008101836

 

Tabell över tidigare investeringsrekommendationer.

Kursutvecklig för Stora Enso (blå) och Holmen (röd)

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.