Trading Case - Stora Enso mot Holmen

Lång: Stora Enso Kort: Holmen

Handelsbankens syn:


Trading Caset på Stora Enso mot Holmen som släpptes i september har utvecklats väl. Kursen på Spre-adcertifikatet har stigit från 99 kronor till 112,50 kronor, vilket innebär en uppgång på nära 14 procent. Vi tror att potentialen i Stora Enso är fortsatt god, men anser att Holmen är fullvärderad. Om Stora Enso utvecklas bättre än Holmen kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR STEHOL 7I H att öka, oavsett i vilken riktning börsen som helhet går.

Holmen har haft en stark kursutveckling i år och enligt vår syn är aktien fullvärderad. Baserat på våra prognoser för nästa år handlas aktien till EV/EBITDA 8,2x och ger en direktavkastning på 3,9 procent.

Som en jämförelse handlas Stora Enso till EV/EBITDA 5,6x, vilket innebär att Holmen är nära 50 procent dyrare på denna värderingsmultipel. Dessutom ger Stora Enso en högre förväntad direktavkastning, 4,1 procent. Trots att Stora Enso stigit med 8 procent i spåren av Q3-rapporten (den 25 oktober) tror vi att aktien har mer att ge. Bolagets investeringar i massa- och förpackningsverksamheterna, samt omstruktureringar av papperstillgångarna, bör ge bättre tillväxtmöjligheter och avsevärt högre vinster framöver.

Aktierna har haft en liknande utveckling under de senaste fem åren (se graf nedan), men det senaste året har Holmen-aktien gått bättre än Stora Enso-aktien.

Ansvarig: Kristin Gulliksson, Tredjepartsdistribution

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR STEHOL 7I H

SE0008101836

 

Tabell för tidigare investeringsrekommendationer.

Spread Stora Enso mot Holmen

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.