Tabell för investeringsrekommendationer

PubliceringPlaceringsalternativDatumTidAnsvarigTidshorisontKursRekommendationUppdatering av rekommendation
Trading Case SPR STEHOL 7I H 2016-09-14 11:05:00 Kristin Gulliksson, Third Party Distribution 0-3 månader 100,00 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.
Trading Case SPR ALITRE 6L H 2016-09-26 10:47:00

Kristin Gulliksson,

Third Party

Distribution

0-3 månader 83,25 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.

Trading Case

 

 

BULL MTG X3 H

 

MTG7A 265SHB

2016-10-06

 

 

12:40:00

Kristin Gulliksson,

Third Party

Distribution

0-3 månader

21,60

 

0,29

Köp

 

Köp

Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.

Trading Case SPR VOLSKF 7I H 2016-10-11 09:17:00

Kristin Gulliksson,

Third Party

Distribution


0-3 månader 96,75 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.
Trading Case SPR ALITRE 6L H 2016-10-20 16:23:00

Kristin Gulliksson,

Third Party

Distribution

0-3 månader 80,75 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.
Trading Case SPR ZINKOP 6L H 2016-10-27 11:40:00

Martin Jansson, Råvarustrateg

0-3 månader 150,5 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.
Trading Case

LONG EL H

 

BULL EL X2 H

 

BULL EL X4 H

 

2016-10-28

 

 

10:14:00


 

Martin Jansson, Råvarustrateg

 

 

0-3 månader


28,3

 

3,33

 

177,5

Köp

 

Köp

 

Köp

Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.
Trading Case SPR STEHOL 7I H 2016-11-15 15:40:00

Kristin Gulliksson,

Third Party

Distribution

0-3 månader 113,25 Köp

Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.

Trading Case

BULL OLJA X2 H

BULL OLJA X3 H

BULL OLJA X4 H

LONG OLJA  H

2016-11-22

 

08:10:00

 

Martin Jansson, Råvarustrateg

 

0-3 månader

 

13,20

4,24

10,75

33,10

Köp

Köp

Köp

Köp

Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.
Trading Case SPR BOLLUM 7K H 2016-12-13 15:00:00

Kristin Gulliksson,

Third Party

Distribution

0-3 månader 100,50 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.

Trading

Case

SPR SEBNDA 7I H 2017-01-10 16:00:00

Kristin Gulliksson,

Third Party

Distribution

0-3 månander 94,75 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.

Trading

Case

BULL MTG X3 H

MTG7F 300SHB

2017-01-25 09:20:00

Kristin Gulliksson,

Third Party

Distribution

0-3 månader

 35,60

  0,50

Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.

Trading 

Case

SPR STEHOL 7I H 2017-02-15 15:10:00

Kristin Gulliksson

Third Party Distribution

0-3 månader  110,50 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.
Trading Case SPR AXFICA 8B H 2017-03-06 15:45:00

Kristin Gulliksson

Third Party Distribution

0-3 månader 101,75 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.
Trading Case SPR VOLSKF 7I H 2017-04-10 14:00:00

Kristin Gulliksson

Third Pary Distribution

0-3 månader 100,50 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.
Trading Case SPR HMOMX 7I H 2017-05-10 11:45:00

Kristin Gulliksson

Third Pary Distribution

0-3 månader 69,0 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.
Trading Case LONG GULD H 2017-06-01 09:20:00 Nils Martin Jansson, Råvarustrateg 0-3 månader 67,75 Köp Handelsbanken Capital Markets kan inte garantera att denna investerings-rekommendation kommer att ses över regelbundet och kommer inte nödvändigtvis att distribuera en eventuellt ändrad analys.

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.