Trading Case - Volvo mot SKF

Lång: Volvo Kort: SKF

Handelsbankens syn:


Vi tror att potentialen i Volvo är fortsatt god, men anser att SKF är fullvärderat. Om Volvo utvecklas bättre än SKF kommer värdet på Spreadcertifikatet SPR VOLSKF 7I H att öka, oavsett i vilken riktning börsen som helhet går.

Vi har länge haft en positiv syn på Volvo-aktien. Vi räknar med en strukturell lönsamhetsförbättring inom Trucks (Lastvagnar) till följd av ledningens åtgärder som 1) förbättrar produktiviteten genom att öka antalet producerade enheter per anställd; och 2) leder till minskade investeringar och FoU tack vare ett mer komprimerat produkterbjudande och förlängd livscykel för produkterna. Nu tror vi att ledningen kommer att göra om reptricket även inom affärsområdet VCE (anläggningsmaskiner). Vi tror även att förväntningarna avseende den amerikanska lastbilsmarknaden är för lågt ställda, samtidigt som marknaden i Europa är robust. Baserat på vår vinstprognos för 2017 handlas aktien till P/E 14,7x, vilket enligt vår mening inte avspeglar de strukturella förbättringar som bolaget redan gjort och de gradvisa förbättringar som pågår.

Samtidigt menar vi att de långsiktiga utsikterna för SKF inte är särskilt attraktiva. Vi bedömer att den positiva aktiekursutvecklingen (+20 procents avkastning det senaste halvåret) har drivits av förhoppningar om förbättrade volymer. Vi prognostiserar 5 procents volymökning under det första kvartalet 2017 (jämfört med samma kvartal föregående år), men tror att detta kommer att överskuggas av en låg hävstång i resultatet från de högre volymerna. Baserat på vår vinstprognos för 2017 handlas aktien till P/E 16,4x, vilket är betydligt högre än internationella jämförbara bolag och enligt vår mening inte innebär någon större uppsidespotential.

Tabell för investeringsrekommendationer.

Placeringsalternativ Kortnamn ISIN
Spreadcertifikat SPR VOLSKF 7I H SE0008101794

Spread Volvo mot SKF

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.