Trading Case - Zink mot Koppar

Lång: Zink Kort: Koppar

Handelsbankens syn:


Under året har råvaror genomgått en bred återhämtning. Mycket av det som händer i år går att spåra till vad Kina gjorde förra året.

Under 2015 hade tillväxten i kinesisk ekonomi fallit dramatiskt i flera viktiga sektorer och hotade det övergripande tillväxtmålet. Landet lanserade därför de mest aggressiva stimulanserna sedan finanskrisen. Främst har bostadsbyggande och utveckling av infrastruktur stimulerats. Dessa sektorer är de viktigaste sektorerna av Kinas ekonomi, men också de sektorer som konsumerar mest råvaror.

Trots den massiva stimulansen har koppar inte stigit i pris i år. Zink handlas däremot 50 % högre än vid årets början. Förklaringen finner vi i utbudssidan av prisekvationen. Det tog längre tid att expandera kopparproduktionen under supercykeln och nu öppnar nya gruvor som kompenserar för Kinas högre efterfrågan. Bakgrunden till prisuppgången på Zink är en ökad efterfrågan i kombination med att få nya gruvor startas. Därtill är vissa stora zinkgruvur i slutet av sin produktionscykel vilket också talar för att zinkpriset får stöd.

Vi har trott på spreaden lång zink och kort koppar och den har stigit 50 % sedan vi noterade spreadcertifikatet, men det finns mycket som talar för att zinkpriset kommer att utvecklas relativt väl mot kopparpriset även i fortsättningen. Om vi får rätt i vår tro kommer Spreadcertifikatet SPR ZINKOP 6L H öka i värde.OBS! Spreadcertifikatet ”SPR ZINKOP 6L H ” förfaller den 16 december. 

Ansvarig: Martin Jansson, Råvarustrateg 

Vad tror du?

Nedan visas alternativ för att ta del av vår syn. Vad tror du?

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Spreadcertifikat SPR ZINKOP 6L H

SE0007609375

 

Tabell för tidigare investeringsrekommendationer.

Spread Zink/Koppar

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se eller xact@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 


Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.