Trading Case - Köp Atlas Copco

Atlas Copco-aktien har inlett året starkt med 17 procents uppgång. Det korta glidande medeltalet har nyligen brutit upp genom det långa och våra trendindikatorer ger en första signal om att höstens negativa trend är bruten.

Trots ett svagare konjunkturscenario tror vi att Atlas Copco kommer att öka försäljningen under 2019 samt bibehålla rörelsemarginalen på drygt 22 procent. Den 25 april presenterar Atlas Copco sin rapport för det första kvartalet. En stark utveckling för det viktigaste affärsområdet Kompressorteknik i både Europa och Nordamerika samt en mer stabil efterfrågan för Vakuumteknik i USA än väntat medför att vi tror att Atlas kan överraska positivt i samband med rapporten (som de gjorde i Q4). När vi nyligen besökte bolaget i USA fick vi en bekräftad bild av en stark marknad i Nordamerika, med ordertillväxt i samtliga affärssegment. 

Atlas Copco är ett kvalitetsbolag sett till avkastning på investerat kapital, försäljningstillväxt och kassagenerering. Vi menar därför att den nuvarande värderingspremien jämfört med den nordiska verkstadssektorn är motiverad. Aktien handlas dessutom med rabatt mot dess internationella jämförelsebolag (EV/EBIT 2019p).

  • Global marknadsledare inom industriella kompressorer, pneumatiska handverktyg samt bygg- och gruvutrustning.
  • Har en imponerande historik av innovationer och förvärv, vilka bidragit till en klassledande tillväxt och lönsamhet.
  • Positiv kurs- och vinstrevideringstrend.

Tabell för investeringsrekommendationer:

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat BULL ATCO X3 H SE0004931608
Warrant ATC9I 255SHB SE0011535442
Warrant ATC9I 275SHB SE0011535459

Kursutveckling och glidande medeltal

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet