Trading Case - Köp Husqvarna

Husqvarna-aktien har efter en stark start på året fallit tillbaka den senaste månaden. Kursnedgångarna har kommit efter den andra kvartalsrapporten som blev en besvikelse för marknaden. Vi menar dock att aktien tappat mer än vad som var motiverat, vilket har skapat ett köpläge.

I närtid ser vi flera positiva kursdrivare kopplade till Husqvarnas kapitalmarknadsdag den 17 september. Dels räknar vi med att bolaget höjer sitt mål för rörelsemarginalen från 10 procent till 12 procent, dels finns det en möjlighet att bolaget ger mer information kring nästa generations robotgräsklippare, ett område med hög tillväxt och där Husqvarna är tydliga marknadsledare. Samtidigt ser vi en begränsad nedsida i aktien. Aktien handlas till under EV/EBIT 11x och P/E 13x för 2020p och riskerna under det andra halvåret är generellt sett låga mot bakgrund av den säsongsberoende försäljningen (lejonparten av försäljningen och resultatet kommer under det första halvåret).

  • Köptillfälle efter den senaste månadens nedgång.
  • Potentiella kursdrivare på kapitalmarknadsdag (17 september).
  • Vi menar att det finns en begränsad nedsida.

Vi rekommenderar Köp av Husqvarna på 0-3 månaders sikt med stop-loss på 73 kronor.

Tabell för investeringsrekommendationer

PlaceringsalternativKortnamnISINkod
Certifikat (Hävstång) BULL HUSQ X2 H SE0006089116
Certifikat (Hävstång) BULL HUSQ X3 H SE0006089306

Kursutveckling och glidande medeltal

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet