Trading Case - Köp Elekta

Elekta presenterade en imponerande Q4-rapport (brutet räkenskapsår 2018/2019) i slutet av maj. Aktien steg kraftigt och nosade på tidigare toppnivåer omkring 130 kronor. Därefter har aktien handlats i ett intervall om 123-128 kronor. Vi räknar med att aktiens positiva momentum kan hålla i sig och har några potentiella kurstriggers i sikte, utöver kvartalsrapporten den 22 augusti.

På strålbehandlingskongressen ASTRO 2019 i mitten av september väntas Elekta släppa intressanta data kring Unity (marknadens bästa system för högfälts magnetresonansstrålterapi). Därtill pågår kliniska studier i Kina och en ansökan till den kinesiska hälsovårdsmyndigheten bör ske i slutet av 2019, vilket kan innebära ett godkännande för Unity på denna stora och viktiga marknad under inledningen av 2020.

Elekta har det senaste året handlats mellan 100-130 kronor. Med en stark rapport i ryggen och ett förväntat positivt nyhetsflöde bör aktien kunna stiga till nya toppnivåer.

Stop-loss: 120 kronor.

  • Potentiella kurstriggers framöver.
  • Stark kvartalsrapport banar vägen för nya toppnivåer.
  • Starkt momentum.

Tabell för investeringsrekommendationer

PlaceringsalternativKortnamnISIN-kod
Certifikat (hävstång) BULL EKTA X2 H SE0006089058
Certifikat (hävstång) BULL EKTA X3 H SE0006089249

Kursutveckling och glidande medeltal

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.