Trading Case - Köp Nordic Risk Control

Aktier med små svängningar (låg volatilitet) har historiskt gett högre riskjusterad avkastning än aktier med stora kurssvängningar. Svängningarna på aktiemarknaden är ofta stora vid nedåtgående marknader och mindre vid stigande. Nordic Risk Control bygger på dessa två strategier Under marknadsnedgången första halvan av maj har strategin hållit emot bra, trots en hög aktieexponering. Skulle marknadsoron fortsätta framöver är chansen god att strategin fortsätter att utvecklas starkare än den nordiska aktiemarknaden.

Nordic Risk Control bygger på dessa två strategier och investerar med hög exponering i de 40 aktier med lägst volatilitet bland de 150 mest omsatta i Norden. Indexet har en målvolatilitet på 18 procent, vilket justeras genom ökad eller minskad aktievikten. I genomsnitt är aktieexponeringen 150 procent, men vid stabila marknader kan den öka till högst 190 procent, samtidigt som aktievikten kraftigt minskar när marknaden skakar.

  • Automatisk justerad aktieexponering baserat på marknadsläget
  • Stundtals hög hävstång till oförändrad risk
  • Bygger på en långsiktig och stabil investeringsstrategi

Under marknadsnedgången första halvan av maj har strategin Nordic Risk Control hållit emot bra, trots en hög aktieexponering, eftersom stabila aktier inte fallit lika mycket som marknaden i stort. Skulle marknadsoron fortsätta framöver, på grund av oro över handelskrig, konjunktur med mera, är chansen god att strategin fortsätter att utvecklas starkare än den nordiska aktiemarknaden.

Tabell för investeringsrekommendationer

PlaceringsalternativKortnamnISIN-Kod
Certifikat TRAX NORD CONT H SE0006087821

Historisk utveckling underliggande index jämfört med benchmark index

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.