Trading Case - Köp Sandvik

Enligt vår mening finns det flera skäl till vara positiv till Sandvik-aktien; såsom de strukturella vinstförbättringarna som sker i bolaget, det starka kassaflödet samt att bolaget kommer förväntas ha en nettokassa i slutet av detta år.

Sandvik-aktien har fallit med 5 procent sedan rapporten för det första kvartalet, men har stigit med drygt 30 procent hittills i år. Vi bedömer att det finns ytterligare uppsida i aktien tack vare att den starka efterfrågan i gruvsegmentet samt högre värderingsmultiplar om affärsområdet Sandvik Materials Technology knoppas av (vilket förväntas ske under nästa år) och koncernmarginalen ökar.

Värderingen är fortfarande lägre än historiskt (vilket gäller för flera cykliska nordiska verkstadsaktier) såväl i absoluta termer (EV/EBIT 10x) som i relativa termer jämfört med den nordiska verkstadssektorn och internationella jämförelsebolag.

  • Strukturella förbättringar och starkt kassaflöde
  • Bra drag i gruvsektorn
  • Lägre värdering än historiskt

Tabell för investeringsrekommendationer

PlaceringsalternativKortnamnISIN-kod
Certifikat (hävstång) BULL SAND X2 H SE0006088662
Certifikat (hävstång) BULL SAND X3 H SE0004931715
Warrant SAN9K 190SHB  SE0012200889

Kursgraf och glidande medeltal

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Nyheter

Källa:

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.