Trading Case - Hälsovård

Trots de senaste månadernas återhämtning är Nasdaq OMX Nordic Health Care Index (exklusive utdelningar) fortfarande något under sin toppnivå från sommaren 2018. Mer signifikant är att indexet också har cirka 10 procent uppgång kvar till sin långsiktiga trend. Med tanke på den starka lönsamheten och vinsttillväxten i bolagen är aktierna även attraktivt värderade i ett långsiktigt perspektiv.

Bland de underliggande aktierna i indexet har vi köprekommendationer på 60 procent av innehaven (indexviktat) och endast en säljrekommendation motsvarande 2 procent av indexet. Störst indexvikt har Novo Nordisk (31 procent) följt av Coloplast (16 procent) och AstraZeneca (10 procent). Vi bedömer att dessa bolag har en god tillväxtpotential de närmsta åren och vi ser även positivt på aktiernas defensiva egenskaper, vilket är en egenskap som återfinns i hela sektorn. Sammantaget tror vi att en investering i sektorn Nordisk hälsovård är attraktiv sett till förhållandet mellan risk och potentiell avkastning.

  • Positiv kurs- och vinstrevideringstrend.
  • Långsiktigt attraktiv värdering.
  • Bra förhållande mellan risk och potentiell avkastning.

Tabell för investeringsrekommendationer:

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat LONG SJUKV H SE0005398302

Hälsovårdsindex och trend

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Nyheter

Källa:

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.