Trading Case - Köp Tele2

Tele2 har ändrat strategi från att söka tillväxt på nya geografiska marknader till att bli mer kassaflödesorienterat genom att konsolidera verksamheten på dess närmarknader Sverige och Baltikum. De senaste pusselbitarna i denna omvandling är samgåendet med ComHem samt avyttringarna av verksamheterna i Nederländerna och Kazakstan. Vi tror att kombinationen av Tele2 och ComHems fasta bredbands- och digital-TV-tjänster kommer att leda till ökad korsförsäljning, lägre kundbortfall och högre genomsnittlig intäkt per kund, utöver att bidra till stora kostnadssynergier.

Sammantaget har Tele2 enligt vår mening blivit ett mer aktieägarvänligt bolag med stora och stabila kassaflöden från länder där bolaget har starka marknadspositioner. För aktieägarna borde detta innebära goda utsikter för värdetillväxt och höga utdelningar framöver. Dessa egenskaper är särskilt attraktiva i turbulenta börstider.

 Stop loss: 117 kronor

  • Lägre risk attraktivt i turbulenta börstider
  • Ett alltmer aktieägarvänligt bolag
  • Hög direktavkastning ger visst kursfallsskydd

Tabell för investeringsrekommendationer

PlaceringsalternativKortnamnISIN-kod
Certifikat BULL TEL2 X2 H SE0006090106
Certifikat BULL TEL2 X3 H SE0004931814
Warrant TEL9I 145SHB SE0012196764

Kursutveckling & glidande medeltal

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.