Trading Case - Kort H&M

Handelsbankens syn H&M har sedan 2016 haft negativ vinsttillväxt och aktien har tappat över 50 procent sedan toppen. Samtidigt som vinstrevideringstrenden fortsatt är negativ handlas aktien idag till något högre kurser än för ett år sedan. Vi tror att 2019 kommer att innebära det fjärde året i rad av resultatminskning för H&M och menar att aktien fortfarande är övervärderad.

Baserat på vår nyligen sänkta prognos för 2019 handlas H&M-aktien till EV/EBIT 16x (och P/E 20x), vilket är 10-15 procent högre än värderingen av OMXS30 och Eurostoxx. Aktien värderas dessutom i linje med konkurrenten Inditex (Zara, etc), trots att H&M uppvisar betydligt sämre försäljningstillväxt i jämförbara butiker.

Den 29 mars presenterar H&M sin Q1-rapport som kan innebära stora kursrörelser, såväl nedåt som uppåt. Sammantaget prognostiserar vi ett rörelseresultat på 0,7 miljarder kronor för det första kvartalet, vilket är 44 procent lägre än under samma kvartal föregående år och implicerar en rörelsemarginal på endast 1,3 procent.

  • Våra resultatprognoser för det första kvartalet 2019 är 19 procent lägre än den senaste konsensusprognosen och för helåret 2019-20 cirka 6-8 procent lägre.
  • Bolaget har behållit en hög utdelning, vilket ökar nettoskulden. Vi tror att risken är hög för en sänkt utdelning framöver
  • Aktien ligger i en svag trend på medellång sikt

Tabell för investeringsrekommendationer:

Ansvarig: Niklas Sandberg

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat SHRT HM H SE0004932218
Certifikat (hävstång) BEAR HM X2 H SE0002835629
Certifikat (hävstång) BEAR HM X3 H SE0004931939

Kursutveckling/ Vinstprognos

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet