Trading Case - Sälj SKF

Vi räknar med att en mattad industriefterfrågan i Europa och en fortsatt svag utveckling för fordonssektorn kommer pressa SKF under 2019. Det kan innebära att bolagets försäljning landar på en oförändrad nivå jämfört med föregående år. Dessutom sjönk SKF:s rörelsemarginal under det första kvartalet (jämfört med samma kvartal 2018), och vi tror inte att SKF kommer att kunna nå förra årets rörelsemarginal på drygt 12 procent.

SKF-aktien har i år avkastat 28 procent och handlas för närvarande till EV/EBIT 9,3x (2019pr), vilket innebär en betydande värderingspremie jämfört med internationella jämförelsebolag. SKF är förvisso ett kvalitetsbolag i sektorn, men vi menar nuvarande premievärdering är omotiverat hög. Skulle en bred börsnedgång ske, tror vi att SKF kan falla mer än index.

  • Inbromsning i bilindustrin
  • Handlas till omotivierat hög premievärdering
  • Högt beta

Stopp-loss-nivå: 180 kronor

Tabell för investeringsrekommendationer

PlaceringsalternativKortnamnISIN-kod
Certifikat SHRT SKF H SE0004932325
Certifikat (hävstång) BEAR SKF X2 H SE0006088902
Certifikat (hävstång) BEAR SKF X3 H SE0004932044

Kursutveckling

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet