Trading Case - Stänger Hexagon

I början av juli vinstvarnade Hexagon för det andra kvartalet då elektroniksegmentet bromsat in i Kina, varvid aktien föll kraftigt. Därefter återhämtade sig aktien, men i samband med ökad handels- och Kinaoro har den åter varit svag och nu sjunkit. Hexagon-aktien har tappat cirka 7 procent sedan caset lanserades den 14 maj.

Det har nu gått tre månader sedan vi lanserade caset, vilket var vår tidshorisont. Vi stänger därför caset "Köp Hexagon”. På 12 månaders sikt har vi fortfarande en positiv syn på Hexagon.

Utveckling för placeringsalternativ:

BULL HEXAGON X2 H   -14,8%

BULL HEXAGON X3 H   -25,1%

HEX9I 575SHB               -94,7%

Tabell för investeringsrekommendationer

PlaceringsalternativKortnamnISIN-kod
Certifikat (Hävstång) BULL HEXA X2 H SE0006089090
Certifikat (Hävstång) BULL HEXA X3 H SE0006089280
Warrant HEX9I 575SHB SE0012195196

Kursutveckling Hexagon

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Nyheter

Källa:

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.