Trading Case - Stänger Kort H&M

Den 19 mars rekommenderade vi Trading Case – Kort H&M på 0-3 månaders sikt. Det har nu gått tre månader och idag stänger vi därför caset. Den 29 mars presenterade bolaget en starkare kvartalsrapport än väntat för det första kvartalet 2018/19. Aktien steg kraftigt på rapportdagen och fortsatte uppåt i april. Även om aktien kommit ner 12 procent sedan toppen handlas aktien idag 8 procent högre än den 19 mars. Vi underskattade kurstriggern vid kvartalsrapporten den 29 mars.

På 12 månaders sikt har vi fortsatt en negativ syn på H&M, vilket vi bygger på att de har problem med tillväxt, stora varulager och att rörelseresultatet minskat tvåsiffrigt sju kvartalet i rad.

Utveckling Certifikat:

SHRT HM H: - 11,8 procent

BEAR HM X2 H: - 32,3 procent (avnoterades 19-04-17)

BEAR HM X3 H: - 36,8 procent

Tabell för investeringsrekommendationer

PlaceringsalternativKortnamnISIN-kod
Certifikat SHORT HM H SE0004932218
Certifikat (Hävstång) BEAR HM X2 H SE0002835629
Certifikat (Hävstång) BEAR HM X3 H SE0004931939

Kursutveckling

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Nyheter

Källa:

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.