Trading Case - Stänger Stora Enso

Det har nu gått tre månader sedan vi gick ut med Trading Case - Köp Stora Enso, varför vi idag stänger caset. Aktiekursen har under de senaste månaderna pendlat mellan 100 kronor och 115 kronor, men inte lyckats nå högre nivåer.

Vår långsiktigt positiva syn på Stora Enso är intakt. Omvandlingen från ett traditionellt pappersbolag till att bli ett mer renodlat förpackningsbolag innebär potential till högre tillväxt och lönsamhet. Trenden mot minskad användning av plast bör också gynna Stora Enso, som är välpositionerat på marknaden med intressanta produkter i Biokomposit, som är ett förnybart alternativ till fossil plast (bestående av plast, vedfibrer och additiv).

Utveckling för placeringsalternativ:

BULL STER X2 H - 7,9%

BULL STER X3 H - 15,9%

STE9J 140SHB - 81,8%

 

Tabell för investeringsrekommendationer

PlaceringsalternativKortnamnISINkod
Certifikat (Hävstång) BULL STER X2 H SE0006089199
Certifikat (Hävstång) BULL STER X3 H SE0006089371
Warrant STE9J 140SHB SE0012201457

Kursutveckling Stora Enso

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet