Trading Case - Vinsthemtagning Atlas Copco

Den 26 mars gick vi ut med Trading Case Köp Atlas Copco. Tidshorisonten var 0-3 månader. Sedan dess har aktien stigit med nästan 10 procent, från 245 till nuvarande kurs 268 kronor. Våra placeringsförslag BULL ATCO X3 H, ATC9I 255SHB och ATC9I 275SHB har stigit med 29,8 procent, 68,6 procent respektive 83 procent. Under den senaste veckan har totalavkastningen i aktien uppgått till motsvarande drygt 2,5 standardavvikelser av treårssnittet, vilket innebär en ökad risk för kortsiktig rekyl. Mot bakgrund av den stora uppgången på kort tid, väljer vi att ta hem vinsten och stänger idag Caset. På tolv månaders sikt kvarstår rekommendationen Köp med riktkursen 285 kronor.

PlaceringsalternativKortnamnISIN
Certifikat BULL ATCO X3 H
SE0004931608
Warrant ATC9I 255SHB SE0011535442
WarraWarrant ATC9I 275SHB
SE0011535459

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet