Trading case - Köp Husqvarna

Husqvarna är för närvarande en av våra favoritaktier. Givet högre priser, besparingar och positiva effekter från upplösningen av den olönsamma divisionen Consumer Brands bör bolagets marginaler stiga. Vändningen kan komma att synas redan i Q1-rapporten den 24/4. Det viktigaste i Q1 är att bruttomarginalen stiger, vilka skulle understryka att bolaget är på rätt väg.

Robotgräsklippare är en produktkategori för vilken vi ser stor potential. De har högre marginaler och åtnjuter en kraftigt ökad efterfrågan tack vare hög bekvämlighet och tydliga miljöfördelar. Givet detta bör försäljningen öka dramatiskt framöver. Aktien är attraktivt värderad till EV/EBITDA 9,9x (2019pr), men vi kan se ett scenario med betydligt högre multiplar mot slutet av året om marknaden fokuserar på robotgräsklipparna och prissätter det separat.

  • Stärkt bruttomarginal kan bli en trigger för aktiekursen
  • Robotgräsklippare i USA kan få ett genombrott i år
  • Attraktiv värdering

 

Tabell för investeringsrekommendationer:

Placeringsalternativ Kortnamn ISIN-kod
Certifikat BULL HUSQ X2 H SE0006089116
Certifikat BULL HUSQ X3 H SE0006089306
Warrant HUS9H 90SHB SE0011530013

Kursutveckling & glidande medeltal

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Nyheter

Källa:

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.