Trading case - Köp Stora Enso

Stora Enso-aktien har fallit med cirka 40 procent under det senaste året och handlas nu nära 10 euro/100 kronor. Vi bedömer att det finns en god möjlighet för aktien att studsa upp från dessa nivåer. Den långsiktiga kurspotentialen i Stora Enso är stor då omvandlingen från ett pappersbolag till att bli ett mer renodlat förpackningsbolag innebär potential för högre tillväxt och lönsamhet (dagens beslut om konvertering av pappersbruket i Uleåborg från bestruket papper till kraftliner är ännu ett steg i denna process).

Stora Enso är välpositionerat med produkter som kan bidra till att plastförpackningar ersätts, samtidigt som vi tror att de långsiktiga marginalutsikterna för den konjunkturstabila divisionen Consumer Board (nyfiberbaserad kartong) är goda och att resultatet i kinesiska Beihai kommer att närma sig målen när produktmixen förbättras. Enligt vår mening är aktien alltför lågt värderad i absoluta termer (EV/EBITDA 6x och P/E 8,8x 2019pr) och handlas med en betydande rabatt jämfört med sektorn. Som visst skydd på nedsidan ger aktien en direktavkastning kring 5 procent.

  • Stor kurspotential efter de senaste nedgångarna
  • Allt mer miljövänliga förpackningar
  • Handlas med en betydande rabatt jämfört med sektorn

Tabell för investeringsrekommendationer

PlaceringsalternativKortnamnISIN-kod
Certifikat (hävstång) BULL STER X2 H SE0006089199
Certifikat (hävstång) BULL STER X3 H SE0006089371
Warrant STE9J 140SHB SE012201457

Kursutveckling

Vill du veta mer

På denna webbplats handelsbanken.se/borsrum finner du information om Handelsbankens börshandlade produkter ETP:er. Du kan även prenumerera på Börsrummets Trading Case. I Kunskapsbanken kan du läsa mer om hur olika typer av värdepapper samt marknader fungerar. Kontakta oss gärna på bullbear@handelsbanken.se.

Trading case (PDF)
Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. Handelsbanken står under Finansinspektionens tillsyn. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler. 

Ett finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Ansvarsbegränsning, rekommendationsstruktur och särskilda upplysningar för Trading Case

Important notice - in English
This communication is a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Handelsbanken. This information may not be distributed in any country, for instance the US, in which distribution requires such measures or contravenes the laws of such country.

Läs fler inlägg på Börsflödet

Bloggarkiv

Se tidigare inlägg i placeringsbloggen. Välj månad här nedan.