Beräknad utveckling

Beräknad utveckling i en kapitalskyddad placering

Den beräknade utvecklingen tar både hänsyn till hur marknaden som den kapitalskyddade placeringen är kopplad till har utvecklats från emissionsdagen och de specifika villkor som kan finnas för den aktuella placeringen. De specifika villkoren kan till exempel vara att marknadsuppgången är maximerad. Observera att vid uträkning av beräknad utveckling har inte hänsyn tagits till eventuell valutakursförändring som påverkar utvecklingen.