Teoretiskt slutvärde

Vad är teoretiskt slutvärde i en kapitalskyddad placering?

Det teoretiska slutvärdet är det värde placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen, under förutsättning att marknaden och de specifika villkor som den kapitalskyddade placeringen har är oförändrade jämfört med dagens nivåer.

Vad är skillnaden mellan köpkurs och teoretiskt slutvärde i en kapitalskyddad placering?

Köpkursen är den kurs som den kapitalskyddade placeringen kan avyttras till i dag. Köpkursens nivå beror bland annat på placeringens återstående löptid, kursrörligheten i marknaden, marknadsräntorna och marknadens utveckling. Det teoretiska slutvärdet är det värde placeringen kommer att ha på återbetalningsdagen, under förutsättning att den marknad och de specifika villkor som den kapitalskyddade placeringen har är oförändrade jämfört med dagens nivåer.

Observera att det är köpkursen som ska användas när du värderar dina kapitalskyddade placeringar.