Handelsbankens Index

Handelsbanken tar fram och utvecklar olika index i samarbete med externa aktörer. Indexen kan vara kopplade till aktier, råvaror, räntor eller valutor. Våra strateger och analytiker utvecklar kontinuerligt nya index för att erbjuda möjligheter att investera på nya marknader. Handelsbankens har Nordens bredaste utbud av investeringsbara index.

Användning av indexvärden eller annan indexinformation i konstruktion, beräkning, distribution, avveckling, underhåll eller support av strukturerade produkter, derivatkontrakt (inklusive OTC-derivat) eller andra investeringsprodukter är ej tillåtet utan uttryckligt tillstånd under licensavtal från Handelsbanken AB (publ).

Aktieindex

Våra aktieindex är kopplade till olika sektorer och har hög likviditet.

Balanserade index

Med våra balanserade index får du en effektiv koppling till marknaden.

Råvaruindex

Råvaruindex mäter avkastningen på finansiella placeringar i olika råvaror eller korgar av råvaror.

Ränteindex

Ränteindex kan användas av alla typer av förvaltare för att placera pengar eller för att hantera ränterisker.

Notiser