Nordic ESG Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
Nordic ESG Index 372,24 2,76 23,74 40,87 44,96

Uppdaterad 17:45.

Nordic ESG Index är ett index som återspeglar avkastningen i en portfölj av aktier i de största nordiska bolagen som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. Potentiella bolag graderas med ISS-Oekoms analysmetodologi som tar hänsyn till sektorspecifika aspekter och tilldelar de bästa bolagen betyget "Prime". Minst 75% av bolagen i indexet ska ha denna status. Indexet omviktas kvartalsvis. Indexet innehåller inte aktier i företag som har en icke försumbar del av verksamheten inom följande sektorer: fossila bränslen, oljesand, kärnkraft, krigsmateriel, pornografi, tobak, spel, alkohol eller cannabis.

Indexutvecklingen till och med 2019-06-17 avser simulerade resultat. Simulerad indexutveckling är ej en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Alla beräkningar av indexet sker i svenska kronor.

Historiska resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation för framtida resultat.

Indexutvecklingen tar inte hänsyn till eventuella avgifter som kan vara förenade med produkter med koppling till indexet.

Uppdaterad 17:45.

Fördelning av indexkomponenter

Novo Nordisk B 19,29 %
Investor B 5,86 %
Atlas Copco A 4,52 %
Ericsson B 4,30 %
Volvo B 4,17 %
Nordea Bank 4,10 %
Kone B 3,80 %
DSV 3,60 %
Assa Abloy B 3,44 %
Nokia 3,18 %
Essity B 2,99 %
AstraZeneca 2,91 %
Sandvik 2,82 %
Sampo A 2,78 %
DNB 2,59 %
Hennes & Mauritz B 2,44 %
Hexagon B 2,41 %
Coloplast B 2,38 %
Genmab 2,33 %
UPM-Kymmene 2,26 %
SEB A 2,06 %
A.P. Møller - Mærsk B 2,06 %
Epiroc A 2,02 %
Novozymes B 1,94 %
Svenska Handelsbanken A 1,88 %
Swedbank A 1,83 %
Telenor 1,71 %
Marine Harvest 1,55 %
Industrivärden C 1,41 %
Stora Enso R 1,34 %