Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index 913,52 10,61 8,50 45,80 89,56

Uppdaterad 17:44.

Nordic High Dividend Low Volatility Criteria Index är ett index som återspeglar avkastningen i en portfölj av nordiska aktier med kombination av hög direktavkastning och låg historisk volatilitet. Indexet omviktas halvårsvis. Indexet innehåller inte aktier i företag där mer än fem procent av intäkterna kommer från utvinning, produktion eller distribution av fossila bränslen eller produktion eller distribution av tobak, pornografi, alkohol, spel, eller krigsmateriel.

Indexutvecklingen till och med 2018-05-31 avser simulerade resultat. Simulerad indexutveckling är ej en tillförlitlig indikator för framtida resultat.
Alla beräkningar av indexet sker i svenska kronor.
Historiska resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation för framtida resultat.
Indexutvecklingen tar inte hänsyn till eventuella avgifter som kan vara förenade med produkter med koppling till indexet.

Uppdaterad 17:44.

Fördelning av indexkomponenter

Sampo A 3,09 %
Tryg 3,05 %
Svenska Handelsbanken A 2,74 %
Telenor 2,74 %
DNB 2,72 %
Axfood 2,67 %
SEB A 2,66 %
Gjensidige Forsikring ASA 2,55 %
Nordea Bank 2,53 %
ABB Ltd 2,45 %
Orkla 2,44 %
Telia Company 2,41 %
Marine Harvest 2,39 %
Skanska B 2,37 %
Kesko B 2,33 %
Investor B 2,32 %
NCC B 2,30 %
Storebrand 2,27 %
Castellum 2,27 %
Kone B 2,25 %
SKF B 2,23 %
Assa Abloy B 2,18 %
AstraZeneca 2,17 %
Topdanmark 2,16 %
Electrolux B 2,16 %
Hufvudstaden A 2,15 %
Industrivärden C 2,12 %
Swedbank A 2,12 %
ICA Gruppen 2,07 %
Nokia 2,07 %
UPM-Kymmene 2,05 %
Securitas B 2,03 %
Nokian Renkaat 2,00 %
Essity B 1,99 %
Atlas Copco A 1,90 %
Millicom Int. Cellular SDB 1,89 %
Elisa 1,89 %
AAK 1,87 %
JM 1,84 %
Lundbergföretagen B 1,81 %
Kinnevik B 1,80 %
Holmen B 1,79 %
Coloplast B 1,76 %
Trelleborg B 1,76 %
ISS 1,73 %