Sweden Momentum Index

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år %
Sweden Momentum Index 906,36 0,83 21,58 46,26 89,41

Uppdaterad 17:45.

Sweden Momentum Index är ett index som återspeglar avkastningen i en portfölj av svenska aktier som uppvisat stark pristrend. Indexet omviktas två gånger per månad och innehåller vanligtvis mellan 20 och 40 aktier.

Indexutvecklingen till och med 2019-05-09 avser simulerade resultat. Simulerad indexutveckling är ej en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Alla beräkningar av indexet sker i svenska kronor.

Historiska resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation för framtida resultat.

Indexutvecklingen tar inte hänsyn till eventuella avgifter som kan vara förenade med produkter med koppling till indexet.

Uppdaterad 17:45.

Fördelning av indexkomponenter

Atlas Copco A 9,39 %
Holmen B 8,26 %
Alfa Laval 6,75 %
Evolution Gaming 6,70 %
ABB Ltd 5,40 %
Investor B 5,13 %
Sandvik 5,10 %
Skanska B 4,97 %
Boliden 4,96 %
NIBE Industrier B 4,88 %
Trelleborg B 4,79 %
Mycronic 4,51 %
Hexpol B 3,54 %
Balder B 3,39 %
Lifco B 3,37 %
Indutrade 3,35 %
SCA B 3,33 %
Loomis B 3,25 %
Hennes & Mauritz B 1,73 %
Latour B 1,72 %
Swedish Match 1,69 %
AstraZeneca 1,67 %
Beijer Ref B 1,08 %
MTG B 0,56 %
Fingerprint Cards B 0,46 %