Commodity Balance 15 %

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år % Aktuell exp.
Commodity Balance 15 % 87,89 5,65 -0,28 20,69 -18,87 121,14 %

Uppdaterad 17:48.

Commodity Balance 15 % är ett balanserat index, vilket innebär att det har en större koppling till marknaden när svängningarna är små och en mindre koppling till marknaden när svängningarna är stora.

Commodity Balance 15 % är ett excess return index och har en målvolatilitet på 15 procent. Det är kopplat till det underliggande indexet SHB Commodity Index Excess Return. Exponeringen justeras dagligen och är maximerad till 150 procent. Båda indexen beräknas i amerikanska dollar.

Uppdaterad 17:48.