Nordic Low Vol Balance 18%

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år % Aktuell exp.
Nordic Low Vol Balance 18% 542,36 46,04 44,40 93,90 109,16 188,70 %

Uppdaterad 17:47.

Nordic Low Vol Balance 18 % är ett balanserat index, vilket innebär att det har större exponering mot marknaden när svängningarna i underliggande är små och mindre exponering mot marknaden när svängningarna i underliggande är stora. Underliggande är indexet Handelsbanken Nordic Low Volatility 40 Index (SEK).

Indexutvecklingen till och med 2018-09-19 avser simulerade resultat. Simulerad indexutveckling är ej en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Alla beräkningar av indexet sker i svenska kronor.

Historiska resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation för framtida resultat.

Indexutvecklingen tar inte hänsyn till eventuella avgifter som kan vara förenade med produkter med koppling till indexet.

Uppdaterad 17:47.