Sweden Low Vol Balance 20%

Namn Senaste I år % 1 år % 3 år % 5 år % Aktuell exp.
Sweden Low Vol Balance 20% 624,18 49,64 43,70 88,62 127,88 193,96 %

Uppdaterad 12:51.

Sweden Low Volatility Balance 20 % är ett balanserat index, vilket innebär att det har större exponering mot marknaden när svängningarna i underliggande är små och mindre exponering mot marknaden när svängningarna i underliggande är stora. Underliggande är indexet Handelsbanken Sweden Low Volatility Index.

Indexutvecklingen till och med 2019-09-17 avser simulerade resultat. Simulerad indexutveckling är ej en tillförlitlig indikator för framtida resultat.

Alla beräkningar av indexet sker i svenska kronor.

Historiska resultat utgör inte någon tillförlitlig indikation för framtida resultat.

Indexutvecklingen tar inte hänsyn till eventuella avgifter som kan vara förenade med produkter med koppling till indexet.

Uppdaterad 12:51.